Skip to main content

Uz vrhunsko pivo, trenutno kuhamo i novi web.

Sjedište i proizvodnja
Ul. A. M. Reljkovića 2
43500 Daruvar

Radno vrijeme
Pon-pet: 07:00 – 15:00

Povećanje konkurentnosti Pivovare Daruvar d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
KK.11.1.1.01.0216

Naziv projekta:
Povećanje konkurentnosti Pivovare Daruvar d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Opis projekta:
Pivovara Daruvar d.o.o. provodi projekt „Povećanje konkurentnosti Pivovare Daruvar d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju.

Opći cilj projekta je inovativnim poslovnim procesima te ulaganjem u zelene i digitalne tehnologije povećati konkurentnost Pivovare Daruvar. Posebni cilj je postati neovisni o vanjskim uslugama punjenja piva u PET i limenke te povećati efikasnost proizvodnje korištenjem zelenih i digitalnih tehnologija i inovativnih poslovnih procesa što će dovesti do smanjenja potrošnje energije za 5,93% kWh/hl, smanjenja gubitka piva u proizvodnji od 22,96 l/hl i smanjenja opterećenja otpadnih voda za 0,094m³/hl te dovesti do rasta prihoda od prodaje i izvoza za 26% te zadržavanja postojećih 53 radnika i zapošljavanja 15 novih.

Predmet projekta je unaprjeđenje proizvodnog procesa kako bi se ostvarili rezultati:

1. Vlastiti kapaciteti za punjenje piva u PET i limenke
2. Nabava 6 novih energetski učinkovitih strojeva za proizvodnju piva
3. Rekonstrukcija proizvodnog pogona koji će biti energetski učinkovit
4. Poboljšana organizacija proizvodnje i poslovanja uvođenjem 2 nova digitalna procesa.

Krajnji korisnici rezultata projekta su klijenti poduzeća Pivovara Daruvar d.o.o. koji će od prijavitelja dobivati kvalitetne proizvode čija proizvodnja će biti ekološki prihvatljiva.

Ciljano tržište prijavitelja je prvenstveno domaće, no tendencija je širenja na stana tržišta, prvenstveno na tržišta skandinavskih zemalja, SAD-a, Kanade, Rusije i Kine.

Ukupna vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta iznosi 34.003.008,75 HRK, od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 27.202.407,00 HRK a EU sufinancira u iznosu od 7.499.999,99 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:
21. lipnja 2020. godine – 21. listopada 2022. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Sandra Kufner (e-mail: sandra.kufner@pivovara-daruvar.hr)

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:
strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.