Pivovara Daruvar d.o.o. provodi projekt „Povećanje konkurentnosti Pivovare Daruvar d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” dana 21. lipnja 2021. godine s predviđenim rokom završetka provedbe do 7. ožujka 2023. godine.

Nositelj projekta:  Pivovara Daruvar d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:  34.003.008,75 HRK ( 4.512.974,81 EUR)
EU udio u financiranju projekta:  7.499.999,99 HRK ( 995.421,06 EUR)
Razdoblje provedbe projekta:  21. lipnja 2021. godine – 7. ožujka 2023. godine
Voditelj projekta i kontakt osoba:  Sandra Kufner ; sandra.kufner@pivovara-daruvar.hr

Opći cilj projekta je inovativnim poslovnim procesima te ulaganjem u zelene i digitalne tehnologije povećati konkurentnost Pivovare Daruvar. Posebni cilj je postati neovisni o vanjskim uslugama punjenja piva u PET i limenke te povećati efikasnost proizvodnje korištenjem zelenih i digitalnih tehnologija i inovativnih poslovnih procesa što će dovesti do smanjenja potrošnje energije za 5,93% kWh/hl, smanjenja gubitka piva u proizvodnji od 22,96 l/hl i smanjenja opterećenja otpadnih voda za 0,094m³/hl te dovesti do rasta prihoda od prodaje i izvoza za 26% te zadržavanja postojećih 53 radnika i zapošljavanja 15 novih.

Predmet projekta je unaprjeđenje proizvodnog procesa kako bi se ostvarili rezultati: 

  1. Vlastiti kapaciteti za punjenje piva u PET i limenke 

  1. Nabava 6 novih energetski učinkovitih strojeva za proizvodnju piva 

  1. Rekonstrukcija proizvodnog pogona koji će biti energetski učinkovit 

  1. Poboljšana organizacija proizvodnje i poslovanja uvođenjem 2 nova digitalna procesa.

   Krajnji korisnici rezultata projekta su klijenti poduzeća Pivovara Daruvar d.o.o. koji će od prijavitelja dobivati kvalitetne proizvode čija proizvodnja će biti ekološki prihvatljiva.

   Ciljano tržište prijavitelja je prvenstveno domaće, no tendencija je širenja na stana tržišta, prvenstveno na tržišta skandinavskih zemalja, SAD-a, Kanade, Rusije i Kine.

Projekt je sufinancira iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Izradu podstranice projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost tvrtke Pivovara Daruvar d.o.o.